Sunday, August 29, 2010

Visi & Misi

1. Bersama mempertahankan agama Islam.

2. Mencari kenalan dari seluruh pelusuk Malaysia.


3. Merapatkan hubungan silaturrahim sesama ahli majlis.


4. Melahirkan generasi muda yang berwawasan dan bermatlamat.


5. Mengamalkan tuntutan "Amar Makruf, Nahi Mungkar".


6. Mengekalkan konsep "1 Malaysia".


7. Meningkatkan ekonomi dalam kalangan ahli majlis.


8. Saling bantu-membantu antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment